Chuột kêu trong nhà là điềm gì?

Chuột kêu trong nhà là điềm gì?

Chuột là con vật cực kỳ đáng ghét, vừa hôi hám lại hủy phách vật dụng đạc thuộc con người, và đột nhiên mang con chuột chù chạy thẳng vào nhà là điềm lành hay dữ, bài này hãy cùng nhau đi giải mã số ý nghĩa chuột kêu trong […]